Personalet i Tamburbakken Barnehage

Personalgruppen består av daglig leder Marianne Daniella Engebretsen, fire pedagogiske ledere Line Kristiansen Ina Christophersen, Katarzyna Gajewska og fem assistenter Lise Iversen, Anne Fjeld, Emese Toader, Vilde Tveita og Kristina Seljeseth. I tillegg har vi en barne- og ungdomslærling Nora Grane. På hver avdeling har vi to pedagogiske ledere og to assistenter. Vår lærling stepper inn på den avdeling hvor det trengs. Vi dekker dermed både den nye lovpålagte pedagogiske norm og den nye lovpålagte bemanningsnorm.

Daglig leder:

Marianne Daniella Engebretsen. Hun er født 19.01.76. Marianne er fra Danmark. Hun har utdannet seg til pedagog fra Holstebro Pædagog Seminarium i Danmark 2002. Marianne har tatt videreutdanning ved Høgskolen i Oslo. Videreutdanningen har omhandlet barnevern og kunnskap, hjelp til barn i vanskelige livssituasjoner og samfunnsvitenskapelig teori med spesiell innretning mod sosialt arbeide. Før Marianne kom til Tamburbakken Barnehage jobbet hun i 13 år i flere barnehager og institusjoner i Oslo. Hun har jobbet som både miljøterapeut, pedagogisk leder og styrer. Marianne begynte i Tamburbakken Barnehage juni 2015.

Pedagogisk leder Ekornet:

Ina Christophersen. Hun er født 01.05.66. Ina jobber dette barnehageåret 2018-2019 som pedagogisk leder på disp. Ina har tidligere jobbet 13 år i Tømteveien barnehage. I perioder jobbet hun også som avdelingsleder.  Barnehageåret 2017/2018 og utover høsten 2018 skal Ina ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. I barnehagen liker Ina spesielt godt å lese bøker, synge og fortelle eventyr. Ina begynte i Tamburbakken Barnehage i 2002.

Assistent Ekornet:

Anne Fjeld. Hun er født 23.07.54. Anne har jobbet som fast vikar hos oss siden 2000. Nå er hun fast ansatt på Ekornet. I barnehagen liker Anne å holde på med formingsaktiviteter, høytlesning og at gå på tur med barna. Anne er dugnadsansvarlig. Dette barnehageåret har Anne en ukentlig seniordag.

Assistent Ekornet:

Kristina Seljeseth. Hun er født 05.05.92. Kristina har jobbet flere år hos oss. Først som ringevikar, deretter i flere forskjellige vikariater. Kristina er utdannet barne- og ungdomsarbeider. I barnehagen liker Kristina å ha aktive leker hvor man bruker kroppen og gå på tur. Sitte sammen med barna å være en aktiv lytter ift det barna forteller, tegne, pusle, fortelle eventyr og synge.

Pedagogisk leder Maurtua:

Line Kristiansen. Hun er født 31.05.75. Line er utdannet førskolelærer fra Lærerhøyskolen i Halden 1999. Hun har fordypningsenhet i forming. I barnehagen er Line opptatt av å skape gode, inspirerende og kreative lekemiljøer for og sammen med barna og utveksler gjerne ideer med resten av personalet. Line liker også å pakke sekken med mat og drikke og gå på tur i skogen sammen med barna. Line begynte i Tamburbakken Barnehage 1999.

Pedagogisk leder Maurtua:

Katarzyna Gajewska. Hun blir kaldt Kasia. Hun er født 16.07.87. Kasia flyttet til Norge for 8 år siden. Før det studerte hun i Polen på Universitetet og tok bachelorgrad i pedagogikk (førskolelærer) Kasia har hatt praksis i Polen i både skolen og i barnehager. Kasia har tidligere jobbet hos oss som vikar. I tillegg har hun jobbet i Villenga barnehage som assistent og i Sjøskogen Barnehage som pedagogisk leder. Kasia har tatt norskeksamen i 2017. I barnehagen liker Kasia å være sammen med barna og holde på med formingsaktiviteter.

Assistent Maurtua:

Lise Iversen. Hun er født 06.07.55. Lise er utdannet barnepleier. Tidligere har hun jobbet som barnepleier i Åkeberg barnehage, parkleder i Langhus barnepark og parkleder i Bringebærstua barnepark. Før hun begynte i Tamburbakken barnehage var hun assistent i Tømteveien barnehage. I barnehagen liker Lise å lage ting sammen med barna, være på tur og at lese bøker/fortelle og dramatisere eventyr. Lise er ansvarlig for HMS og brannvern i barnehagen. Dette barnehageåret har Lise en ukentlig seniordag. Lise begynte i Tamburbakken Barnehage i 1995.

Assistent Maurtua:

Emese Toader. Hun er født 27.11.82. Emese er ungarsk og har vokst opp i Romania. Før Emese flyttet til Norge utdannet hun seg til apotektekniker. Dette barnehageåret 2018 – 2019 starter Emese på barne- og ungdomsarbeider utdanningen. I barnehagen liker Emese spesielt godt å være ute sammen med barna. Emese fungerer i tillegg som barnehagens «vaktmester» Hun begynte i Tamburbakken Barnehage i 2013. Emese er dugnadsansvarlig.

Assistent Maurtua:

Vilde Tveita. Hun er født 03.06.75. Vilde begynte å jobbe i Finstad barnehage etter videregående. Hun jobbet der i 5 år før hun begynte i Tamburbakken Barnehage 1999. Vilde studerer, nå på fjerde og siste året, førskolelærer på deltid på OsloMet. Hun jobber 50 % i barnehagen. I barnehagen liker Vilde å ta seg tid til å prate med barna, forming og ha samlinger med rim/regler og sanger.

Lærling /barne- og ungdomsarbeider

Nora Grane. Hun er født 04.01.00. Nora begynner dette barnehageåret som 2-årig lærling som barne- og ungdomsarbeider. Hun kommer til å jobbe både på Ekornet og på Maurtua. Nora er godt kjent i barnehagen. Hun har gått her selv når hun var barn og har jobbet hos oss, som sommervikar i flere år. Hun har også hatt flere runder med praksisperioder, her i barnehagen, i forbindelse med videregående skole. I barnehagen liker Nora spesielt godt å spille spill og leke med barna.

Vi som jobber i Tamburbakken barnehage er en munter gjeng som har stor glede av å jobbe sammen. Det er mye humor og latter oss voksne imellom noe som gjør arbeidsdagen vår morsom og levende. Dette preger også barna. Vi arbeider mye på tvers av avdelingene, det gjør at barna blir like trygge på alle de voksne. Vi er flinke til å ta vare på hverandre når det trengs. Dette er også med på å holde sykefraværet vårt nede på et minimum. Personalet er engasjerte og vi liker jobben vår og tar barna og hverandre på alvor.