Sånn ser en vanlig uke ut i barnehagen vår!

DAGSRYTMEN

Barnehagens dagsrytme bidrar til å nå de mål vi har satt for barna. En planlagt dagsrytme gir trygghet fordi barna stort sett vet hva som skal skje. Samtidig lager vi rom for forandringer når vi er blitt enige om dette.

 kl. 7.00                     Barnehagen åpner

kl. 7.00 - 9.00            Åpen frokost: Barna spiser medbrakt mat innen dette tidsrommet.                                                         Frokosten foregår avdelingsvis.

kl. 7.00 - ca.10.30      Lek ute / inne, formingsaktiviteter, diverse grupper mm.

kl. 10.30                    Samlingsstund

kl. 11.00                    Lunsj: Det lages mat i barnehagen

kl. 12.00                    Lek ute. Sove tid for småbarna

kl. 14.00                    Ettermiddagsmat – knekkebrød og frukt

kl. 14.30                    Hvilestund

kl. 15.00                    Frilek ute / inne

kl. 16.45                    Barna må senest være hentet

 kl. 17.00                   Barnehagen stenger

 

UKEOVERSIKT – FASTE AKTIVITETER

(Med rom for forandring etter barnas behov og ønsker)

Mandag:                             

Lek / brødbaking / ped.leder/styrer møte/avdelingsmøter.

Tirsdag:                               

Avdelingsbasert. Formingsaktiviteter, spill, høytlesing og mye fin lek.

Onsdag – ulike uker:     

Lek – inneaktiviteter.

«Skoletimen» for alle gruppene. Matte, norsk, engelsk og gym.

De minste har gym, sangstund eller eventyrstund.

Onsdag – like uker:   

Opplevelsesgrupper. Turer og andre opplevelser med gruppe inndelt etter alder på tvers

av avdelingene. Crescendo-klubben, Bamsene og Småtrollene. Store-knøtter drar ofte på

tur med Småtroll. Utover høsten drar Små-knøttene på opplevelsestur til«Knøtteskogen».

Torsdag:          

Crescendo-klubben med pedagogisk samling, turer, lesing av fortsettelsesbøker og

Formingsaktiviteter. For de andre blir det frilek ute eller inne og eventuelt turer.

Fredag:            

Lek og fellessamling med variert opplegg som fredagsdisko, hinderløype eller

Like uker er det Maurtua som har ansvaret for samling.

Ulike uker er det Ekornet som har ansvaret for samling.

Vi vil dessuten benytte alle muligheter gjennom uka til forskjellige formingsaktiviteter. Vi gjør oppmerksom på at ulike planlagte aktiviteter kan bli endret på grunn av uforutsette hendelser.

ULIKE AKTIVITETER I LØPET AV DAGEN

Samlingsstund:

Samlingsstunden skal være en arena hvor barn og voksne samles og har det hyggelig.

I samlingsstunden prøver vi å nå frem til alle barna på tvers av alder. Vi tar opp aktuelle temaer eller noe annet barna er opptatt av. Vi snakker bl.a. om hva barna har gjort hjemme siden sist vi møttes. Vi bruker bøker, sanger, sangleker, dikt, rim/regler, fingerleker, andre leker, musikkinstrumenter o.s.v.

Barna får allsidig trening i samlingsstunden, bl.a. i å motta kollektive beskjeder, lytte og lære, snakke i en stor gruppe, sitte rolig og konsentrere seg. Vi fokuserer på at barna skal vite hva mamma og pappa heter, sitt eget fulle navn og adresse. Men mest av alt skal samlingsstunden bidra til samhørighet og glede ved å være sammen.

Måltidet:

Før måltidet starter, sitter alle rolig ved bordet, og vi synger en matsang.Ved måltidet legger vi vekt på å ha en koselig stund sammen hvor det skal være ro til prat mellom de som sitter ved bordet.

Ved bordet skal barna lære alminnelig bordskikk som å vente på tur, sende til hverandre, hjelpe hverandre, rydde opp etter seg og takke for maten.

Vi baker 2 ganger i uken og tar så ofte som mulig med barna på bakingen. Når det passer får barna smøre maten sin selv.

Garderoben:

Når barna skal ut, tar vi oss god tid og lar barna øve seg i å klare av-og påkledning, knytte lisser, kneppe knapper o.l. selv.

Dette gjør vi for at barna skal bli mest mulig selvhjulpne. Tiden vi bruker til påkledning er også en fin mulighet for voksne og barn til å snakke sammen om ting som opptar oss. Hyggelig prat kan føre til at påkledningen blir både lystbetont og rolig.