Foreldresamarbeid

FORELDRESAMARBEID

Vi ser på foreldresamarbeid som et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen der vi respekterer hverandres ulike kunnskaper, ferdigheter, egenskaper, erfaringer og holdninger. Ut i fra dette arbeider vi mot de samme målene i forhold til det enkelte barnet. For et godt samarbeid er det viktig med gjensidig tillit slik at vi på best mulig måte kan ta beslutninger som er til barnets beste.

Former for foreldresamarbeid kan være:

Kontakt og utveksling av informasjon mellom foreldre og personalet ved bringing og henting av barnet. P.g.a barnas sikkerhet må dere gi beskjed til personalet når barna blir levert og hentet. Vi må få beskjed om det er noen andre enn de foresatte som henter barna.

Felles drøftinger og avgjørelser i spørsmål som gjelder barnets oppdragelse. Dette kan for eksempel gjelde ved grensesetting, slik at vi ikke motarbeider hverandre på dette og andre områder.

Vi kommer i løpet av året til å ha foreldremøter, foreldresamtaler, foreldrekaffe, høstfrokost, påskefrokost og sommerfest sammen med dere. 

Vi vil også sende ut et månedsbrev. Der vil vi skrive litt om hva vi skal gjøre i den aktuelle måned og se tilbake på den forrige måned.

Vi tar det som en selvfølge at dere følger med på de beskjedene som henges opp på oppslagstavlen, og at dere tar kontakt med oss hvis det er noe spesielt. Vi synes også det er en selvfølge at dere holder orden på deres eget barns garderobeplass, dvs. sette utesko/innesko pent på plass, sjekke at det er skiftetøy nok, ta med vått/skittent tøy hjem, etc. hver dag.

Hver fredag må de øverste hyllene tømmes, for at de skal kunne vaskes.

Har dere lyst på en kopp kaffe og en liten prat så synes vi det er koselig. Vi setter oss gjerne inn på personalrommet hvis vi trenger å prate i fred og ro.

Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra dere slik at vi kan gjøre en best mulig jobb i forhold til deres barn: ”det som aldri blir sagt, blir aldri hørt”

Lån av fagbøker og videoer:

I barnehagen har vi en del faglitteratur, videoer og DVD er som omhandler spesielle temaer rundt barn. Hvis noen skulle være interessert kan dere låne dette materialet med dere hjem. Det er bare å ta kontakt med noen fra personalet.

Samarbeidsinstanser:

Barnehagen har om nødvendig mange samarbeidsinstanser.

P.P. S – pedagogisk psykologisk senter som kan komme inn med råd og veiledning i forhold til barn som trenger ekstra hjelp og støtte

helsestasjonen

logoped

fysioterapeut

barnevernet

B.U.P. – barne og ungdomspsykiatrien

tverrfaglig helsestasjon

- helsesøster

- psykisk helsearbeider

- barneteamet