Turinstruks!

Sikkerhet er viktig når vi er på tur og vi har ingen barn å miste. Vi har rosa refleksvester til barna som vi bruker på tur. De synes godt i landskapet og skiller seg ut fra alle de gule. De voksne har på gule refleksvester.

TURINSTRUKS FOR TAMBURBAKKEN BARNEHAGE

Telle barna som skal på tur før vi forlater barnehagen, under turen og når vi kommer tilbake.

Tur i skogen eller turer uten trafikk: De voksne plasserer seg foran, i midten og bakerst. De voksne holder hele tiden kontakt angående hvor barna befinner seg.

På alle andre turer deles barna inn i navngitte grupper der det blir satt én voksen på hver gruppe. Dette blir gjort skriftlig.

Personalet har alltid med mobiltelefon på turer.

Personalet vurderer når det er forsvarlig å dra på tur i forhold til vær, føre og antall voksne.

Alle voksne og barn bruker refleksvester på tur i nærmiljøet og på bytur.