Velkommen til barnehagen vår!

Vi som jobber i Tamburbakken barnehage er en munter gjeng som har stor glede av å jobbe sammen. Det er mye humor og latter oss voksne imellom noe som gjør arbeidsdagen vår morsom og levende. Dette preger også barna. Vi arbeider mye på tvers av avdelingene, det gjør at barna blir like trygge på alle de voksne. Vi er flinke til å ta vare på hverandre når det trengs. Dette er også med på å holde sykefraværet vårt nede på et minimum. Personalet er reflekterte, med stor aldersspredning Vi liker jobben vår og tar barna på alvor. Tamburbakken Barnehage er en IA-bedrift.