Bærekraftig utvikling

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Ifølge rammeplanen - Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.  Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Dette innebærer at vi sammen med barna reflekterer over hvordan ting henger sammen i verden – hva som er lurt eller ikke lurt å gjøre. Da er det viktig å begynne i det små og tidlig. Vi tenker at når det gjelder å «så» en holdning, en tanke om hvordan vi må tenke i fremtiden, så er dyrking en fin innfallsvinkel. Ved å lære barna litt om dette vil vi kunne danne et grunnlag for hvordan vi bør og kan forholde oss til fremtiden.

Vi jobber med bærekraftig utvikling i vår barnehage gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter.