Velkommen til barnehagen vår

Tamburbakken barnehage er en non-profitt to- avdelings barnehage med kapasitet til 40 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen er privat og eies av Øvre Norby Vel, og den ble offisielt åpnet 27.april 1992. Barnehagen har eget styre, og den drives økonomisk adskilt fra Øvre Nordby Vel. Den ligger nær skogen, noe som gir oss rike muligheter til mange koselige og lærerike turer.

Tamburbakken barnehage har åpningstid fra kl. 07.00 – kl. 17.00.

Barna skal hentes senest kl. 16.45.

 

De to avdelingene heter EKORNET og MAURTUA.

Ekornet kan ha 20 barn i alderen fra 0-6 år  

Maurtua kan ha 20 barn i alderen fra 0-6 år

Det er 7 småbarn pr. avdeling.

 

Tamburbakken barnehage

Amundsvei 8

1406 Ski

 

Telefonnummer:     64 94 65 45

Kontor         46 83 61 13

Ekornet        46 81 44 12

Maurtua       46 82 48 66

 

e-post:          barnehage@tamburbakken.no

web. adresse:  http://tamburbakken.barnehage.no