Digital praksis

DIGITAL PRAKSIS I BARNEHAGENS HVERDAG

Rammeplanen sier " Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Digitale verktøy brukes med omhu og skal ikke dominere som arbeidsmåte."

Vi har nettbrett, telefoner og kamera som brukes i det pedagogiske arbeidet sammen med barna. Vi bruker dem også til informasjon og dokumentasjon til foreldrene. Ved bruk av digitalt verktøy skal alle i personale være aktive med barn. Vi skal tilrettelegge for at barna lærer, leker og utforsker.