Turinstruks!

Sikkerhet er viktig når vi er på tur og vi har ingen barn å miste. Vi har rosa refleksvester til barna som vi bruker på tur. De synes godt i landskapet og skiller seg ut fra alle de gule. De voksne har på gule eller sorte refleksvester.

TURINSTRUKS FOR TAMBURBAKKEN BARNEHAGE

  • Telle barna som skal på tur før vi forlater barnehagen, under turen og når vi kommer tilbake
  • Tur i skogen eller turer uten trafikk: De voksne plasserer seg foran, i midten og bakerst. De voksne holder hele tiden kontakt angående hvor barna befinner seg.
  • På alle andre turer deles barna inn i navngitte grupper der det blir satt én voksen på hver gruppe. Dette blir gjort skriftlig.
  • Personalet har alltid med mobiltelefon på turer.
  • Personalet vurderer når det er forsvarlig å dra på tur i forhold til vær, føre og antall voksne.
  • Alle voksne og barn bruker refleksvester på tur i nærmiljøet og på bytur.