Priser og søknadsskjema

Oppholdsbetaling pr. 1 August 2022

Foreldrebetaling på en 100% plass er kr. 3450,-. (dette er inkludert matpenger på kr. 400)

Søskenmoderasjon 1 barn = 30% (kr. 2535, - inkludert matpenger)

Søskenmoderasjon 2 barn = 50% (kr. 1925, - inkludert matpenger)

Her finner du søknadsskjema :

https://as.ist-asp.com/NO00214-pub/login.htm