Sånn ser en vanlig uke ut i barnehagen vår!

UKEOVERSIKT-FASTE AKTIVITETER

(Med rom for forandring etter barnas behov og ønsker)

 

MANDAG 

Frilek ute/inne

Pedagogisk ledermøte

TIRSDAG 

Avdelingsbasert: frilek ute/inne, forming, spill, høytlesing, yoga

ONSDAG

Opplevelsesgrupper for småtroll og knøtter.  Frilek for bamser, crescendo og miniknøtter

TORSDAG

Opplevelsesgrupper for crescendo og bamser. Frilek for småtroll , knøtter og miniknøtter. 

FREDAG

Crescendo har pedagogisk samling med Trampoline heftet. De leser bøker og har formingsaktiviteter.  Lek og fellessamling med variert opplegg som fredagsdisco, hinderløype eller eventyrstund. Maurtua ansvarlig i like uker / Ekornet ansvarlig i ulike uker. 


Vi vil dessuten benytte alle muligheter gjennom uka til forskjellige formingsaktiviteter.

Vi gjør oppmerksom på at ulike planlagte aktiviteter kan bli endret på grunn av uforutsette hendelser.

 

DAGSRYTMEN

Barnehagens dagsrytme gir trygghet fordi barna stort sett vet hva som skal skje. 

kl. 7.00                            Barnehagen åpner

kl. 7.00 - 9.00                  Åpen frokost: Barna spiser medbrakt mat innen dette                                                                           tidsrommet.

Kl. 9.00                           Morgenmøte/samlingsstund med barna

kl. 7.00 - ca.10.45            Lek ute / inne, formingsaktiviteter,                                                                                                     diverse grupper mm.

kl. 11.00                          Lunsj: Det lages mat i barnehagen

kl. 12.00                          Lek ute. Sove tid for småbarna

kl. 14.00                          Ettermiddagsmat – knekkebrød og frukt

kl. 14.30                          Hvilestund

kl. 15.00                          Frilek ute / inne

kl. 16.45                          Barna må senest være hentet

kl. 17.00                          Barnehagen stenger